Hügieen ja tervise monitoorimine (TST6033.LT)
space
Õppeaine kood
TST6033.LT
vana ainekood
TST6033
Õppeaine nimetus eesti k
Hügieen ja tervise monitoorimine
Õppeaine nimetus inglise k
Hygiene and Health Monitoring
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused baasteadmiste omandamiseks keskkonna- ja koolihügieenis ning kujundada arusaam tervise monitoorimise olemusest, rakendamise võimalustest ning selle väärtusest rahva tervise parandamisel
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õhu-, pinnase- ja vee hügieen. Hügieeninõuded spordirajatistele ja võimlatele. Spordiriiete ja –jalanõude hügieen. Koolihügieeni alused. Õpilase päeva ja õpperežiim.
Monitoorimise mõiste, tervise monitoorimine mõiste laiemas tähenduses, töövõime monitoorimine (sportlik töövõime, professionaalne (elukutse) töövõime, vaimne töövõime jne.
Olulised parameetrid tervise monitoorimisel – nende klassifikatsioon ja jälgimine
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab, millised on hügieeninõuded õhule, veele ja pinnase;
- teab, millised on hügieeninõuded spordirajatistele ja koolimajadele;
- tunneb koolihügieeni aluseid;
- oskab hügieenis omandatud teadmisi rakendada pedagoogi kutsetöös.
- teab tervise monitoorimise olemust ja väljundit igapäeva praktikasse;
- oskab interpreteerida tervise monitoorimise käigus saadud tulemusi;
- suudab teostada tervise monitoorimist kõige lihtsamal tasandil.
Õppejõud
dots Karin Baskin ja Aleksander Jairus
space