Tervisedendus ja kaasaegne ennetus (TST6026.LT)
space
Õppeaine kood
TST6026.LT
vana ainekood
TST6026
Õppeaine nimetus eesti k
Tervisedendus ja kaasaegne ennetus
Õppeaine nimetus inglise k
Health Promotion and Modern Prevention
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastel:
Kujundada terviklik arusaam tervisedendusest, tähtsamatest tervise-kontseptsioonidest ja kaasaegsetest sekkumistegevustest keskendudes universaalse ja selektiivse ennetuse valdkonnale.
Omandada algoskused tervisekäitumise mõjutamiseks ja luua eeldused TE rakendamiseks koolikeskkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tervisedenduse maailmapraktika. Tervisetrendid. Tervisepoliitika. Tervis ja heaolu. Tervisedenduse põhimõistete muutuv sisu. Kuidas on seotud tervisekäitumine, tervisedendus ja terviskasvatus. Universaalne ja selektiivne ennetus. Tõenduspõhisus. Tervisekäitumine ja 6 enamlevinud riskikäitumist. Mõjutegurid. Kaitsefaktorid. Ebavõrdsus tervises. Tervisekäitumise mõjutamise kontseptsioon, integreeritud lähenemine. Tervisestrateegiad. Paikkondlik ja institutsionaalne tervisedendus. Võimestumine kui TE protsess. Terviseprofiil. Kogukonna kaasamine. TE võrgustikud. Tervisedendaja vahendajaroll. TEK, TEL, TET jt. Terviseuuringud, vajaduste kiirhindamine, arendustegevuste rakendamine ja kvaliteedihindamine. Kättesaadavus, regulatsioonid ja meedia tervisekäitumise mõjufaktoritena. Parim praktika.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- demonstreerib tähtsamate heaolu saavutamise võtmefaktorite ja üldise tervisearengu protsessi mõistmist;
- eristab ja kirjeldab tervisedenduse universaalset ja selektiivset ennetustasandit, sihtgruppe ja kaitsefaktorite kujundamise põhimõtteid;
- selgitab kättesaadavuse faktori mõju tervisekäitumisele, sealhulgas erinevate regulatsioonide mõju;
- analüüsib terviseinfo allikate usaldusväärsust;
- analüüsib terve paikkonna kriteeriume ja TE sekkumistegevusi tõenduspõhisuse aspektist;
- demonstreerib oskust planeerida ja rakendada tarbijakeskset vajaduste kiirhindamist ja selle alusel sekkumistegevuste planeerimist ennetuse valdkonnas.
Õppejõud
Maie Alas
space