Uimastid ja sõltuvuskäitumine (TST6028.LT)
space
Õppeaine kood
TST6028.LT
vana ainekood
TST6028
Õppeaine nimetus eesti k
Uimastid ja sõltuvuskäitumine
Õppeaine nimetus inglise k
Drugs, Addiction and Behaviour
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastel kujundada:
Arusaam sõltuvusprobleemist, efektiivsetest sekkumistegevustest ning
Algoskused ennetamiseks indiviidi ja institutsiooni tasandil luues eeldused õpitu rakendamiseks koolis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sõltuvuse olemus ja liigid. ESPAD. Väratinarkootikumid. Motivatsioon. Legaalsete ja illegaalsete uimastite vältimine: suitsetamine, alkohol, narkootikumid, toksikomaania jt. Sõltuvuse lühi- ja pikaajaline mõju kõikidele terviseaspektidele: füüsilisele, emotsionaalsele, eetilisele, saavutuslikule, sotsiaalsele. TE efektiivsed sekkumised sõltuvuse ennetamise valdkonnas, EDDRA ja parim praktika. Tõenduspõhisus. Sõltuvuskäitumine, vääruskumused ja hoiakud. Eakaaslaste surve. Kriitilised eluoskused. Kättesaadavuse faktor ja regulatsioonid. Probleemid ja abivõimalused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- selgitab sõltuvuse olemust, sealhulgas selle avaldumist noorte käitumises ja mõju erinevatele terviseaspektidele: füüsilisele, intellektuaalsele, emotsionaalsele, sotsiaalsele, eetilisele, saavutuslikule;
- nimetab väratinarkootikume, nende tarvitamise põhjusi ja motivatsiooni mõjutamise põhimõtteid;
- eristab suitsetamise, alkoholi ja narkootikumide tarvitamisega seotud tõeseid ja vääraid uskumusi;
- demonstreerib kriitilisi eluoskusi oskuste õppimise teisel astmel;
- selgitab abivõimalusi, sealhulgas ravitavust, usaldusväärseid info- ja abivõimalusi;
- suudab planeerida ja rakendada tõenduspõhiseid sekkumistegevusi institutsiooni tasandil.
Õppejõud
Maie Alas
space