Terve paikkonna strateegia (TST6030.LT)
space
Õppeaine kood
TST6030.LT
vana ainekood
TST6030
Õppeaine nimetus eesti k
Terve paikkonna strateegia
Õppeaine nimetus inglise k
Healthy Community Strategy
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastel:
Kujundada arusaam ja baasoskused terve paikkonna arendamseks ja institutsionaalse TE põhimõtete rakendamiseks ning luua eeldus terve koolikeskkonna/paikkonna arendamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Terve paikkonna (Safe Community)mudel ja kriteeriumid. Rahvusvaheline parim praktika. Võimestumine, võrgustike arendus. Kuue enamlevinud riskikäitumise valdkonnaprogrammid. Indiviidi, grupi ja paikkonna tervisevajaduste hindamise metoodika. Institutsionaalne tervis. TEK, TEL, TEK, Tervistedendavad linnad, haiglad, ülikoolid jt. Terve kogukonna programmid: Liiklusvigastused, liikluskeskkond ja käitumine. Vägivalla vähendamise strateegia. Paikkonna terviseprofiil. Tervisedenduse ennetuse valdkonna institutsionaalsed mudelid. Eakaaslaste programmid ja näited. Institutsionaalsete tegevuste planeerimine ja käivitamine. Institutsiooni tervisedenduse kvaliteetse praktika kirjeldus. Mõõdikud. Rapordid ja võtmetegevused. Mõju ja protsessi hindamine. Kvalitatiivne uurimus. Fookusgrupi uuring.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- analüüsib terve paikkonna kriteeriume ja TE sekkumistegevusi tõenduspõhisuse aspektist;
- demonstreerib oskust käivitada TE võimestumisprotsessi paikkonna/institutsiooni tasandil;
- demonstreerib oskust arendada vigastuste vältimise programmi tegevused ja võrgustiku paikkonna tasasndil, sealhulgas eakaaslaste metoodikat rakendades (sh. vägivalla vähendamise ja liiklusvigastuste ennetamise teemakontekstis).
Õppejõud
M.Alas
space