Tervisespordi alused (TST6032.LT)
space
Õppeaine kood
TST6032.LT
vana ainekood
TST6032
Õppeaine nimetus eesti k
Tervisespordi alused
Õppeaine nimetus inglise k
Principles of Health Sport
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teoreetiliste seisukohtade, praktiliste oskuste ja metoodiliste soovituste omandamiseks harrastusliikumise alal. Toetada saadud praktiliste teadmiste rakendamise oskuste kujunemist igapäevases elus eesmärgiga tugevdada ja hoida tervist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengutel ja praktikumidel ning seminaridel põhinev õpe, kus loengutes antakse põhiteadmised tervisespordi mõjust organismile, liikumise mõju hindamise võimalustest tervisele ja töövõimele, võimalikest liikumisvormidest ja sihtrühmade eripärades ning optimaalne koormuse määramisest tervisespordis ja selle toime hindamisest . Tutvustatakse tervisespordi võimalusi krooniliste haiguste korral .
Seminarideks ettevalmistused hõlmavad iseseisvat tööd veebipõhiselt ning kirjandusega omandades oskused orienteeruda teadusartiklites ning saada teadmisi / kogemusi individuaalsete terviseprogrammide koostamise võimalustest .
Praktilistes tundides omandatakse oskused liikumise individuaalsest nõustamisest ja terviseseisundi hindamiseks kasutatavate testide läbiviimiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmised regulaarse liikumisharrastuse mõjust organismi tervisele ja töövõimele;
- oskab hinnata vähese liikumise negatiivset toimet organismile;
- tunneb terviseprogrammide rakendumiseks erinevaid aktiivtegevuste võimalusi;
- suudab koostada individuaalseid terviseprogramme rakendades teoreetilisi teadmisi liikumise ja toitumise alal;
- tunneb ja oskab rakendada nõustamisalaseid sekkumisi ja meetodeid.
Õppejõud
Kirsti Pedak
space