Tervist toetav keskkond ja eluviis (TST6027.LT)
space
Õppeaine kood
TST6027.LT
vana ainekood
TST6027
Õppeaine nimetus eesti k
Tervist toetav keskkond ja eluviis
Õppeaine nimetus inglise k
Supportive Environment for Health and Lifestyle
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastel
 mõista keskkonna ja tervisekäitumise seoseid ning heaolu arendamise viise
 kujundada algoskused tervist toetava keskkonna arendamiseks ja käitumise mõjutamiseks indiviidi ning paikkonna tasandil
ning luua eeldused õpitu rakendamiseks koolikeskkonnas.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Terviklik lähenemisviis keskkonna ja tervisekäitumise seostele, heaolu edendamine. Kaasaegne eluviisikäsitlus. Tervist soodustav lähikeskkond. Kättesaadavuse faktor, eluviis ja heaolu. Töövõime ja heaolu. Integreeritud stressikäsitlus. Terve psühho-emots. keskkonna arendamine. Nn. eluviisihaiguste riskitegurid ja kaitsefaktorite kujundamine. Toitumine ja käitumine, uued trendid ja tervislik toit. Tervisesport, tervisemõju ja tervisliku sporditegevuse valikukriteeriumid. Aeroobne treening ja südame-veresoonkonna tervis. Tervisedenduse sekkumiste parima praktika näiteid. Terviseprogrammid, kogukonna vajadused, institutsioonipõhised heaoluprogrammid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- demonstreerib keskkonna ja tervisekäitumise seoste ning tervist toetava keskkonna kujundamise põhimõtete mõistmist;
- analüüsib kättesaadavuse faktori mõju heaolule;
- analüüsib nn. eluviisihaiguste riskitegurite mõju ja selgitab kaitsefaktorite kujundamise võimalusi;
- analüüsib terviklikult töövõime ja heaolu näitajaid ja nende saavutamise viise;
- selgitab liikumise mõju tervisele ja tervisliku spordiala valiku kriteeriume;
- analüüsib toitumise ja tervise seoseid ning oskab valida tervisliku menüü;
- selgitab kaasaegset stressikäsitlust ja seostab selle terviseseisundiga.
Õppejõud
Maie Alas
space