Noorsootöö
space
Õppekava kood
TPNR.HR
Õppekava kuraator
Tanja Dibou
HTMi õppekava kood
115677
versiooni kood
TPNR/14.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Noorsootöö
Õppekava nimetus i.k.
Youth Work
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
rakenduskõrgharidusõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Tervis ja heaolu
Õppekavagrupp
sotsiaalteenused
Õppekavarühm
Lastehoid ja teenused noortele
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, kutsekeskharidust tõendav lõputunnistus või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
rakenduskõrgharidusõppe diplom, sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Kujundada põhiteadmised, mis tagavad oskuse juhtida, suunata, korraldada ja analüüsida noorsootööd; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- sõnastab noorsootöö eriala põhimõisted, lähtekohad ja eesmärgid ning analüüsib eriala aktuaalseid probleeme ja nende lahendusvõimalusi Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
110.0
Praktika
24.0
Vabaained
24.0
Lõpueksam
6.0
Lõputöö
6.0
Kokku
186.0
space
space
space
space