Vene filoloogia
space
Õppekava kood
SKVB.HT
Õppekava juht
Inna Adamson
HTMi õppekava kood
1577
versiooni kood
SKVB/15.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Vene filoloogia
Õppekava nimetus i.k.
Russian Philology
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Keeleõpe
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua üliõpilastele võimalused teoreetiliste vene filoloogia alaste teadmiste omandamiseks ning nende teadmiste rakendamiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud laiaulatuslikud humanitaarteadmised ja oskused Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
128.0
Vabaained
24.0
Lõpueksam
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space