Vene kultuurilugu (SKK6012.HT)
space
Õppeaine kood
SKK6012.HT
vana ainekood
SKK6012
Õppeaine nimetus eesti k
Vene kultuurilugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Russian Culture
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused vene XIV-XX saj. olme, hariduse ja kunsti ülevaatlike teadmiste omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
XIV-XVIII.saj. olme, hariduse ja kunsti põhilised jooned.Traditsioonid ja uued jooned XVIII saj. lõpu – XIX saj. vene kultuuris. Teater,muusika, kujundav kunst ja arhitektuur XIX sajandis. XX saj. kujundava kunsti, arhitektuuri ja muusika suunad. XX saj. vene teater ja selle roll maailma kultuuris. XX sajandi vene olustiku ja kultuuri sidemed. Postmodernne kultuur.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub vene kultuuris;
- on omandanud kultuuriteadusliku analüüsi oskused;
- orienteerub erinevates vene kultuuri valdkondades, oskab analüüsida kultuuri tekste.
Õppejõud
Anna Gubergrits, PhD
space