Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega)
space
Õppekava kood
SKVVB.HT
Õppekava kuraator
Inna Adamson
HTMi õppekava kood
1578
versiooni kood
SKVVB/08.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega)
Õppekava nimetus i.k.
Russian Language as a Foreign Language
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua laiapõhjalised teadmised ja oskused tööks ametikohtadel, kus on vajalikud filoloogia alased teadmised ja hea vene keele oskus; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud humanitaarteaduste alased teadmised ja oskused Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
180 EAP (ainepunkti), millest sissejuhatavad ained moodustavad 30 EAP, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
30.0
Erialaained
81.0
Vabaained
60.0
Lõputöö
9.0
Kokku
180.0
space
space
space
space