Graafika, ortograafia ja punktuatsioon (SKS6004.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6004.HT
vana ainekood
SKS6004
Õppeaine nimetus eesti k
Graafika, ortograafia ja punktuatsioon
Õppeaine nimetus inglise k
Graphics, Orthography and Punctuation
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada pädevuste kujunemist teoreetilise vene keele graafika, ortograafia ja punktuatsiooni alal ja nende rakendamist praktikas. Lisaks korrigeerida ja süvendada üliõpilaste ortograafia ja punktuatsiooni oskusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Süstemaatiline ülevaade vene graafika, ortograafia ja punktuatsiooni põhiküsimustest. Vene keele graafika lühiajalugu, kirjatehnika. Tänapäeva vene keele ortograafia põhiprintsiibid (morfoloogiline, foneetiline, traditsiooniline, grammatiliselt diferentseeritud) ja vastavad reeglid. Vene keele häälikusüsteemi eripära. Tänapäeva vene keele punktuatsiooni põhiprintsiibid ja reeglid. Leksikaalne, morfoloogiline ja süntaktiline lingvistika. Sõnade moodustamine vene keeles, õigekirjutusnormide süvendamine. Loengutel leiavad käsitlust teoreetilised küsimused ning ortograafia ja punktuatsiooni keerulisemad reeglid, seminaridel on ettenähtud iseseisvalt õpitud reeglite praktiline küsitlus, testide ja ettütluste kirjutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Tunneb vene keele süstemaatilist kujutlust graafika, ortograafia ja punktuatsiooni süsteemi;
Teab ja oskab praktiliselt kasutada vene keele graafika, ortograafia ja punktuatsiooni reegleid;
Oskab vene keele õigekirja vastavalt graafika, ortograafia ja punktuatsiooni reeglitele.
Õppejõud
Lekt. Natalia Sindetskaja, PhD
space