20. sajandi Venemaa ajalugu (SKK6026.HT)
space
Õppeaine kood
SKK6026.HT
vana ainekood
SKK6026
Õppeaine nimetus eesti k
20. sajandi Venemaa ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Russia in 20-th Century
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada pädevuste kujunemist 20 sajandi Venemaa ajaloo erinevate kontseptsioonide, iseseisva uurimustöö kogemuse vallas. Lisaks kujuneb aine vallas välja oskus töötada analüütiliselt allikate ja teaduskirjandusega Venemaa ajaloo valdkonnas.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Venemaa XX sajandi algul. 1880.-90.aastate Venemaa välispoliitika eripära. 1905.-1907.aastate revolutsioon. Venemaa I Maailmasõjas. Monarhia kukutamine. Bolševike võimule tulek. Oktoobrirevolutsioonist Kodusõjani. "Suur hüpe" sotsialismi. Industrialiseerimine, kollektiviseerimine. Venemaa sise- ja välispoliitika 1930.aastatel. Venemaa II Maailmasõjas. Pealesõjajärgne lõplik nõukogude totalitaarrežiimi kinnistumine. 1960.aastate reformid. "Perestroika". NSVL-i lagunemine.
Iseseisev töö: referaatide koostamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskab eristada Venemaa ajaloo eripärasid Euroopa taustal;
Mõistab erinevaid Venemaa ajaloole erinevate etappide interpretatsioone ja erinevate ajalooperioodide kontseptsioone ajalooteaduses.
Õppejõud
Lekt. Vladimir Sergejev, PhD
space