12.-18. sajandi vene kirjandus (SKK6007.HT)
space
Õppeaine kood
SKK6007.HT
vana ainekood
SKK6007
Õppeaine nimetus eesti k
12.-18. sajandi vene kirjandus
Õppeaine nimetus inglise k
12-18th Centuries Russian Literature
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on uurimine põhiliste 12.-18.saj. vene kirjanduse arengu etappe, tähtsamate kirjanduse mälestussammade, tuntumate ja tähtsamate kirjanikke biograafiaid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vene kirjanduse tekkimine. Keskaja kirjanduse spetsiifika. Vanakristliku perioodi raamatud Vanavenes. Jutlustav kirjandus Kiievi Venemaal. Elulooline tõlke- ja originaalkirjandus Venemaal. Kiievi-Petseri pateerik. Borissi ja Glebi zitije. 11.-14.saj. kroonikakirjandus. Aleksandr Nevski zitije. “Lugu Igori sõjaretkest”. Kulikovi tsükli jutustused. Afanassi Nikitini “Hozdenije za tri morja”. “Protopop Avvakumi zitije”. Peeter I ajastu. Klassitsism, selle rahvuslik eripära, filosoofilised alged. M. Lomonosovi looming. A.Sumarokov ja tema koolkond. Vene klassitsismiajastu kirjandus, ajakirjandus ja teater. 1760.-70ndate ajakirjandus. G.Derzavini looming. Sentimentalism vene kirjanduses. N.Karamzin, tema kirjanduslik ja ajakirjanduslik tegevus. N.Karamzini osa kirjakeele arengus. I.Krõlovi looming.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:

- teab kirjanduslikke tekste;
- mõistab kirjandusliku protsessi kultuurilist ja ajaloolist konteksti.
- mõistab keskaja ja 18.saj. kirjanduse spetsiifikat;
Õppejõud
Sergei Dotsenko, PhD; Anna Gubergrits, PhD
space