Sissejuhatus kõrvutavasse keeleteadusse (SKS6087.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6087.HT
vana ainekood
SKS6087
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus kõrvutavasse keeleteadusse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction in Comparative Linguistics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada teadmised kõrvutava keelteaduse meetoodikast. Saavutada oskust analüüsida konkreetset keelelist ainest omandatud meetodite abil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse käigus käsitletakse kontrastiivgrammatika uurimismeetodeid ja terminoloogiat. Kaasatakse erinevate keelte ainest. Põhirõhk on vene ja eesti keele kõrvutaval käsitlemisel. Fookuses on erinevate keelenähtuste põhijooned. Tutvustakse foneetilisi, semantilisi, morfoloogilisi, süntaktilisi kategooriate käsitlemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised kõrvutva keeleteaduse terminoloogiast;
Oskus kasutada kontrastiivgrammatika/ kõrvutava keeleteaduse põhimeetodeid;
Suutlikkus analüüsida ja hinnata keeleteaduse vaatepunktist erinevate keelte (pm eesti-vene jt Euroopa keelte) faktilist ainest.
Õppejõud
Lekt. I. Adamson, PhD
space