Stilistika ja teksti analüüs (SKS6051.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6051.HT
vana ainekood
SKS6051
Õppeaine nimetus eesti k
Stilistika ja teksti analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Stylistics and Analysis of Text
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada pädevuste kujunemist vene keele stilistika võimalustest ja erinevate žanrite tekstide analüüsi osas.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Funktsionaalsete stiilide ajalugu ja elemendid. Keele žanrid ja stiil. Teksti esteetiline ülesehitus, keeleline sidusus. Adressaadi kategooria, suhtlussituatsioonid. Autori kategooria ja autorluse võimalused. Teksti retoorilised ja stilistilised võimalused. Teksti kaks põhiomadust: seostatus ja terviklikkus. Stiil ja norm. Tänapäeva teksti stilistilis-ajaloolised kommenteerimise võimalused. Individuaalse stiili mõiste. Praktilise stilistika käsitlus.
Iseseisev töö: esseede ja projektide koostamine, tekstide analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teab tekstide stiili ja žanri;
Oskab tekste analüüsida vastavalt nende stilistilisele kuuluvusele;
Oskab õigesti kasutada praktilise stilistika vahendeid.

Õppejõud
Lekt. Natalia Tšuikina, PhD
space