Ajakirjanik-tõlkija
space
Õppekava kood
SKATM.HT
HTMi õppekava kood
1723
Õppekavaversiooni kood
SKATM/11.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Ajakirjanik-tõlkija
Õppekava nimetus i.k.
Journalist-Translator
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus
Õppekavagrupp
ajakirjandus ja infolevi
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureuse kraad või sellele vastav kvalifikatsioon, mitteerialase kõrghariduse korral soovitav 24 EAP mahus läbitud tõlkija, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse magister (ajakirjanik-tõlkija)
Õppekava eesmärgid
Luua üliõpilastele võimalused teoreetiliste ajakirjandus- ja tõlkealaste süvateadmiste ning praktilise töökogemuse omandamiseks üliõpilase poolt valitud meediakanalis, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud eriala praktilist tegevust toetavad humanitaar- ja sotsiaalteaduslikud teoreetilised teadmised ja oskused Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
120 EAP (ainepunkti), millest üldained moodustavad 15 EAP, erialaained 60 EAP, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
15.0
Erialaained
60.0
Vabaained
15.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0
space
space
space
space