Kõnekultuur (SKS6003.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6003.HT
vana ainekood
SKS6003
Õppeaine nimetus eesti k
Kõnekultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Public Speaking
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada üliõpilastele kõnekultuuri mõistet ja norme. Näidata ära normide rikkumise põhjused. Kõnekeele korrigeerimine vastavalt vene kirjakeele normide ja kõnekeele kriteeriumidele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kõnekultuuri mõiste. Kirjakeele normid ja variandid, normide rikkumise põhjused. Õige hääldus. Leksikaalsete, grammatiliste ja stilistiliste vigade põhjused. Tudengite kõnekeele korrigeerimine vastavalt vene kirjakeele normidele, vigade põhjused ja seletused. Kõnekultuuri sisulis-kõnelised kriteeriumid, suhtlemise pragmaatilis-funktsionaalne printsiip.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb vene keele kõnekultuuri;
- teab ja oskab praktiliselt kasutada vene keele häälduse ja sõnamoodustusliku reegleid;
- on rikastanud sõnavara.
Õppejõud
Dots Natalja Netšunajeva, PhD
space