Bulgaaria keele grammatika (SKS6052.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6052.HT
vana ainekood
SKS6052
Õppeaine nimetus eesti k
Bulgaaria keele grammatika
Õppeaine nimetus inglise k
Bulgarian Language Grammar
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Üliõpilased saavad süstemaatilised teadmised tänapäeva bulgaaria keelest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Bulgaaria keele foneetiline süsteem – diakroonilised aspektid ja grammatiline struktuur. Sõnade grammatiline klassifikatsioon – nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna. Tegusõnade ajaline süsteem ja vorm. Kõneviisid. Kesksõna, määrsõna, eessõna, sidesõna, hüüdsõna, abisõna. Süntaks –lause ülesehitamise viisid. Dialektid ja kirjanduslik keel.
intensiivne kodune töö (harjutused) bulgaaria keele grammatika omandamuseks
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud põhiteadmisi ja praktilisi oskusi bulgaaria kirja- ja kõnekeelest.
Õppejõud
Lekt. Plamen Todorov Panayotov
space