Keel ja kultuur (SKS6071.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6071.HT
vana ainekood
SKS6071
Õppeaine nimetus eesti k
Keel ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Language and Culture
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustadada keele ja kultuuri seoste ja suhtega. Arendada iseseisva uurimistöö oskusi ja oskusi analüüsida tekste.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
J.Vereštšagin ja V.Kostomarovi kontseptsioon: leksikaalne foon, kõne-käitumise taktikad. V. Kolessov: vene sõna filosoofia. Lingvokulturoloogia: mentaalsus, keele maailmapilt, kontsept, kultuuridevaheline kommunikatsioon. Etnolingvistika.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- Tunneb kursuse teoreetilisi mõisteid.
- Mõistab vahet keeleteaduse ja kultuur-lingvistilise teaduse vahel.
- Oskab kommenteerida teksti (kurtuur-lingvistiline analüüs).
- Oskab tõlgendada vene keele ühikute kultuurilist tähendust ning võrrelda teiste keeltega.
Õppejõud
Natalja Netšunajeva, PhD
space