Tõlke eriliigid (SKA6121.HT)
space
Õppeaine kood
SKA6121.HT
vana ainekood
SKA6121
Õppeaine nimetus eesti k
Tõlke eriliigid
Õppeaine nimetus inglise k
Different Types of Translation
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tõlke eriliikide tutvustamine, erinevate tõlkimisvõtete õpetamine sõltuvalt valitud metoodikast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tõlketeooria erialased aspektid. Selle arendamise trendid ja iseärasused. Tõlkija elukutse kultuuriruumis ning postnõukogudeühiskonna kommunikatsioonisüs-teemis. Eriala eripära teiste elukutsete jadas. Tõlkija ameti roll lokaalses ja globaliseeruvas maailmas. Kutseala mudel – kultuuri, poliitiline ja tehnologilise integratsiooni protsessidel. Tõlkija töötingimused ja võimalused. Tõlke profileerimine: ilukirjanduse tõlk, tehniline tõlk, ajakirjanduse tõlk jne. Tõlk ja kommunikatsiooni mudel. Tõlkija, tema autor ja autoriõigused. Tõlkija ja vastutust.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb aine teoreetilist baasi ja on omandanud esmased praktilised pädevused.
Õppejõud
Lekt. Boriss Baljasnõi, PhD
space