Vene keele funktsionaalne foneetika (SKS6116.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6116.HT
vana ainekood
SKS6116
Õppeaine nimetus eesti k
Vene keele funktsionaalne foneetika
Õppeaine nimetus inglise k
Functional Phonetics of Russian
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada vene keele häälikute süsteemi omandamiseks. Tutvustada vene keele häälikute süsteemi eripärasid, anda ülevaade häälikute foneetilise vaheldumise seaduspärasustest, ära näidata vene keele rõhu ja intonatsiooni spetsiifika.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate vene keele foneetilisest ja hääldamisest süstemist. Käsitletakse tänapäeva vene keeles kehtivaid foneetilisi seadusi, hääldamisnorme ja hääldamise eripärasid. Suurt tähelepanu pööratakse õige hääldamise loomise viisidele. Teoreetiline materjal vaheldub praktiliste ülesannetega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valdab õiget hääldamist ja intonatsiooni;
- teab vene keele häälikute süsteemi eripärasid;
- on omandanud vene keele foneetika ja fonoloogia põhimõisted;
- oskab teha teksti foneetilist transkriptsiooni ning teksti foneetilist analüüsi;
- oskab lugeda ja analüüsida erialakirjandus vene keele foneetika ja fonoloogia alal.
Õppejõud
Irina Moissejenko, PhD
space