Stilistika (SKS6072.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6072.HT
vana ainekood
SKS6072
Õppeaine nimetus eesti k
Stilistika
Õppeaine nimetus inglise k
Stilistics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada pädevuste kujunemist: vene keele stilistika võimalustest teksti loomes ja valmis kirjutatud tekstide analüüsi läbiviimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Funktsionaalsete stiilide ajalugu ja elemendid. Keele žanrid ja stiil. Teksti esteetiline ülesehitus, keeleline sidusus. Adressaadi kategooria, suhtlussituatsioonid. Autori kategooria ja autorluse võimalused. Teksti retoorilised ja stilistilised võimalused. Teksti kaks põhiomadust: seostatus ja terviklikkus. Stiil ja norm. Tänapäeva teksti stilistilis-ajaloolised kommenteerimise võimalused. Individuaalse stiili mõiste. Praktilise stilistika käsitlus.
Iseseisev töö: esseede ja projektide koostamine, tekstide analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- Teab tekstide stliilide ja žanride eripära;
- oskab kasutada praktilise stilistika võtteid tekstiloomes;
- teab sõnastikke, mis aitavad teksti keeleliste vahendite analüüsimisel ja/või parandamisel;
- oskab eristada keele sotsiaalseid funktsioone ning seostada neid kõnevormidega.
Õppejõud
Inna Adamson, PhD
space