Korrektuuritehnika ja keeleline toimetamine (SKA6111.HT)
space
Õppeaine kood
SKA6111.HT
vana ainekood
SKA6111
Õppeaine nimetus eesti k
Korrektuuritehnika ja keeleline toimetamine
Õppeaine nimetus inglise k
Proof-Reading Technique and Editing
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada üliõpilastel oskused korrektuuri ja keelelise toimetamise teostamiseks. Anda ülevaade ja näidata, milles seisneb korrektuuri ja toimetamise vahe. Anda oskusi iseseisvalt korrigeerida ja redigeerida teksti.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Korrektuuri mõiste, selle ülesanded, võimalused, võtted ja piirangud. Korrektuurimärgid, nende süsteem ja grupid. Toimetamise kriteeriumid. Toimetamise ja korretuuri sarnasus ja vahe. Toimetamisemärgid. Sõnastike ja teatmike kasutamine redigeerimise ja korrektuuri protsessis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Praktiline analüüs, arutlemine, korrektuuri ja toimetamise parimate variantide otsing. Praktiline korrektuur ja toimetamine. Tudengid korrigeerivad iseseisvalt teksti, toimetavad seda ja võrdlevad teiste tudengite poolt pakutud variantidega.
Õppejõud
Anna Gubergrits, PhD; Larissa Levina, MA
space