Ajakirjandus
space
Õppekava kood
KOAB.FK
Õppekava kuraator
Külli-Riin Tigasson
HTMi õppekava kood
1608
Õppekavaversiooni kood
KOAB/14.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Ajakirjandus
Õppekava nimetus i.k.
Journalism
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
ajakirjandus ja infolevi
Õppekavarühm
Ajakirjandus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Süvendada ajakirjandustööks vajalikke ja seda toetavaid humanitaar- ja sotsiaalteaduslikke üldhariduslikke teadmisi; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb ajakirjaniku igapäevatöö põhialuseid ning ajakirjanduse eneseregulatsiooni ja eetikanorme ning oskab neid seostada enda igapäevase tööga erinevates ajakirjanduse kanalites Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
128.0
Vabaained
24.0
Lõpueksam
12.0
Lõputöö
12.0
Kokku
192.0
space
space
space
space