Uudislugu (KOA6006.FK)
space
Õppeaine kood
KOA6006.FK
vana ainekood
KOA6006
Õppeaine nimetus eesti k
Uudislugu
Õppeaine nimetus inglise k
Newsstory
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Uudisloo kursuse eesmärgiks on, et üliõpilased oskaksid iseseisvalt leida uudisväärtuslikke teemasid, suhelda nende teemade arendamiseks allikatega, kasutades praktikas eeldusainetes kogutud oskuseid ning kirjutada kiiresti hästifokusseeritud arusaadavaid ning keeleliselt ja tehniliselt korrektseid uudislugusid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse töövormiks on kaheksa õppepäeva, mille jooksul peavad üliõpilased esitama seitse teemaplaani ning seitse nende plaanide põhjal kirjutatud uudislugu, mille pikkus on 2000 kuni 2200 tähemärki (koos tühikutega), kui õppejõud pole üliõpilastele Moodle’i keskkonna vahendusel teatanud teisiti (mõne loo puhul võib olla maksimummääraks 2800 tähemärki).
Uudisloo teemaplaan kirjeldab uudisväärtusliku teema leidmise harjutustele teemat, selle fookust ja võimalikke allikaid, samuti võimalikke illustreerimisvõimalusi. Teemaplaan peab olema ammendav (ei piisa vaid kolmest lausest) ja korrektselt vormistatud ning hommikusele õppepäevale paberile väljatrükitult kaasavõetud, mis antakse esimese asjana õppejõududele üle. Ilma teemaplaanita pole õppepäeval osalemine võimalik. Õppejõud hindavad teemaplaane (vt. aineprogrammi osa ”hindamismeetodid”).
Valmis uudislugude esitamise tähtaeg on samal õppepäeval kell 18.00, kui õppejõud pole hiljemalt õppepäeva hommikul otsustanud seda pikendada. Valmis uudislood tuleb laadida kursuse leheküljele Moodle’i keskkonnas. Uudislood peavad olema korrektselt vormistatud, varustatud autori nime ja pealkirjaga ning kasutatud allikate kontaktidega (telefoninumbritega). Allikatele tuleb öelda, et lood võivad ilmuda.
Iga õppepäeva teema (nt. haridus) on üliõpilastele ühine (ent konkreetne fookus ja teostus individuaalne) ning konkreetse teema koos täpsema ülesande kirjeldusega teevad õppejõud üliõpilastele teatavaks hiljemalt õppepäevale eelneva nädala kolmapäeval Moodle’i keskkonna vahendusel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse järel oskab üliõpilane praktikas kasutada eeldusainete käigus omandatud mõisteid: uudiskünnis, uudisväärtuse kriteeriumid, uudise objektiivsus ja eetilisus, kirjutise tuum, kirjutise fookus, kirjutise juhtlõik, teemaarendus, taust ja perspektiiv. Ta oskab leida uudisväärtuslikke teemasid, on suuteline leidma nii suulisi kui kirjalikke allikaid ning nendega suhtlema ning oskab koostada sisuliselt, keeleliselt ja tehniliselt korrektselt vormistatud uudisloo tekstifaili, mis vastab klassikalise uudisloo targurpidi püramiidi struktuurinõuetele. Teisisõnu, üliõpilane on võimeline kirjutama uudiseid, mis võiks Eesti ajalehtedes ilmuda.
Õppejõud
Mart Raudsaar, M. Phil., Lea Larin.
space