Olemuslugu ja reportaaž (KOA6007.FK)
space
Õppeaine kood
KOA6007.FK
vana ainekood
KOA6007
Õppeaine nimetus eesti k
Olemuslugu ja reportaaž
Õppeaine nimetus inglise k
Feature and Reportage
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus “Olemuslugu ja reportaaž” on sissejuhatus olemuslugude ja reportaažide kirjutamiseks ning kursuse eesmärk on kujundada eeldused otsimaks ja leidmaks iseseisvalt teemasid ja kogumaks materjali olemusloo ja reportaaži tarbeks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine koosneb teooria loengutest, Eesti ajakirjanduses ilmunud paremate lugude analüüsist, seminaridest ja tehtud tööde aruteludest ja nende kaitsmisest.
Kuivõrd olemuslugude üheks põhikomponendiks on reportaaž, siis algab kursus reportaaži kirjutamisega. Kursuse teises pooles peavad üliõpilased kirjutama lühikese portreeloo (mõlema loo maksimaalseks pikkuseks eraldi on 6000 tähemärki koos tühikutega).
Kõik kursuse jooksul sooritatavad ülesanded tuleb üles laadida kursuse Moodle’i leheküljele, kus on leitavad ka ülesannete täpsemad kirjeldused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilased omandavad oskuse planeerida olemusloo ja reportaaži kirjutamist lähtuvalt väljaande formaadist ja žanri nõuetest. Üliõpilased oskavad leida vajalikke allikaid. Nad oskavad kirjeldada toimuvat nõnda, et lugejal tekib kohalolekutunne. Samuti oskavad üliõpilased materjali loogiliselt järjestada, kasutades samas ilukirjanduslikke võtteid.
Õppejõud
Mart Raudsaar, M. Phil., Anu Kuusmaa
space