Ajakirjanduseetika ja eneseregulatsioon (KOA6004.FK)
space
Õppeaine kood
KOA6004.FK
vana ainekood
KOA6004
Õppeaine nimetus eesti k
Ajakirjanduseetika ja eneseregulatsioon
Õppeaine nimetus inglise k
Media Ethics and Selfregulation
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on tunda peamiseid tänapäevaseid eetikateooriaid ja probleeme; mõista moraalseid dilemmasid ja osata neid analüüsida; õppida rakendama professionaalseid eetikakoodekseid, eriti ajakirjanduseetika koodeksit; kujundada eneseregulatsiooni oskus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse teemad: eetiline relativism, absolutism ja objektivism, väärtused, egoism ja altruism, peamised eetikateooriad, ajakirjanduse eetika probleemid ja printsiibid, professionaalsed eetikakoodeksid ja praktilised eetilised konfliktid. Iseseisva töö sisuks on tutvumine õppematerjalidega ning seminarides käsitletud teemade mõistmine ja kasutada oskamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane oskab teha ratsionaalseid moraalseid otsuseid ja neid ka teistele selgitada eriti ajakirjanduses esinevate konfliktide korral, juhindudes professionaalsetest eetikakoodeksitest ja heast tavast.
Õppejõud
Jaanus Noormägi
Aine on eelduseks
space