Arvamuslugu ja juhtkiri (KOA6010.FK)
space
Õppeaine kood
KOA6010.FK
vana ainekood
KOA6010
Õppeaine nimetus eesti k
Arvamuslugu ja juhtkiri
Õppeaine nimetus inglise k
Column and Editorial
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Barbi Pilvre (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Üliõpilased omandavad argumenteerimise põhimõtted arvamuslugude ja juhtkirjade kirjutamiseks ning nende toimetamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetöö toimub seminaride vormis ning eeldab aktiivset osalemist.
Kursuse põhirõhk on kirjaliku argumentatsiooni loogilisel, faktidele tugineval ülesehitusel. Selle üheks osaks on oponentide võimalike vastuargumentide prognoosimine ja arvestamine. Kursus tegeleb argumentatsiooni asjakohasusega – selle kontekstisobivuse ja selle sisulise paikapidavuse küsimustega – ning argumentide arusaadava esitusviisiga. Kursus käsitleb loogikat, demagoogia võtteid.
Teksti loogilise ülesehituse arvestamine on oluline teksti mõttest arusaamiseks. Erinevad teksti osad, üldistused ja näited peavad moodustama ühe terviku. Seetõttu on üheks kursuse osaks informatsioonilis-loogilise lähenemisviisi tundmaõppimine ja arvamuslugude analüüs sellest lähtudes.
Vastava vilumuse saavutamiseks analüüsivad tudengid seminarides ja kodutöödes ajakirjanduses ilmunud arvamuskirjutisi ja õppejõu poolt jagatud materjale.
Üliõpilased teevad seminarides etteantud harjutusi, teevad grupitöid ja kirjutavad.
Kursuse lõpuks esitavad üliõpilased
1) ühe arvamusloo etteantud teemal
2) ühe arvamusloo enda kogutud materjali põhjal oma valitud teemal
3)ühe juhtkirja aktuaalsel teemal.
Oma vabal teemal kirjutatud arvamuslugu peab olema saadetud TLÜ Luna portaali ja olema avaldamiskõlbulik.
Kursusel on vajalik arvuti.
Hindamiseks esitatakse tööd moodle´i keskkonnas avatud kursusel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab esitada mistahes vaidlusküsimuses poolt- ja vastuargumente ning neid loogiliselt esitada ning sõnastada;
- valdab nii induktsiooni- kui deduktsioonimeetodeid ja oskab praktikas kasutada loogika reegleid;
- märkab tekstides manipuleerimist ja oskab ise kasutada veenmisvõtteid;
- omab ettekujutust arvamusloo kirjutamise praktikatest Eesti ajakirjanduses.
Õppejõud
Barbi Pilvre, PhD
space