Innovatsiooni- ja teadusajakirjandus (KOA6018.FK)
space
Õppeaine kood
KOA6018.FK
vana ainekood
KOA6018
Õppeaine nimetus eesti k
Innovatsiooni- ja teadusajakirjandus
Õppeaine nimetus inglise k
Innovation and Science Journalism
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on toetada üliõpilase orienteerumist teadus- ja innovatsiooniajakirjanduse spetsiifikas, kujundada eeldused teadmaks ja oskamaks kasutada erialaajakirjandust ning rakendamaks innovatsiooniajakirjanduse peamiseid töömeetodeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetegevus toimub peamiselt seminaride vormis, mis eeldab osalemist ning aktiivset õppetegevust.
1. Sissejuhatavad loengud.
2. Ettekandeseminarid loetud kirjanduse ja ajakirjanduses ilmunud näidete põhjal.
3. Innovaatiliste Eesti ettevõtete külastamine.
4. Ühe innovatsiooniuudise (vahemikus 2000-3000 tähemärki) ning ühe pikema olemusloo (vahemikus 4000-6000 tm) kirjutamine.
5. Tööde kaitsmine ja analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab teadus- ja innovatsiooniajakirjanduse spetsiifikat.
- teab ja oskab kasutada erialaajakirjandust ning rakendada innovatsiooniajakirjanduse peamiseid töömeetodeid.
Õppejõud
Arko Olesk
Eeldusaine 1
space