Sissejuhatus uude meediasse (KOA6013.FK)
space
Õppeaine kood
KOA6013.FK
vana ainekood
KOA6013
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus uude meediasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to New Media
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada eeldused uue meedia võimaluste kasutamiseks ajakirjanduslikus töös; anda ülevaade uue meedia enamlevinud vormidest ja nende kasutamisest, õpetada mõistma uue meedia mõju traditsioonilisele meediale; aidata kaasa ajakirjanikule esitatavate professionaalsete nõudmiste omandamisele multiplatvormse meediaorganisatsiooni kanalites. Eesmärk on luua valmisolek uue meedia vahendite iseseisvaks kasutamiseks ajakirjanduslikus töös uue meedia sisu loomisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus uude meediasse; uue ja vana meedia eritlus ja vahekorrad, uus meedia Eesti ajakirjanduses, tulevikuarengud. Uue meedia põhjustatud muudatused ajakirjanduses.
Enamlevinud uue meedia liigid ja nende kasutamine praktilises ajakirjanduses.
Ajakirjandusallikad uues meedias, info hankimine ja suhtlus sotsiaalmeedias.
Multiplatvormne meediaorganisatsioon, tekkimise põhjused ja arenguteed. Ajakirjanduslik töö multitoimetuses ja töötajate rollijaotus.
Erinevate väljundite (kanalite) sidumine multiplatvormses toimetuses ja ajakirjanikule vajalikud pädevused. Multimeedia platvormid ja tööriistad.


Iseseisva tööna tuleb üliõpilasel sooritada üks individuaalne kodutöö. Kodutöö ülesanne on kirjeldatud jaotuses “Täiendav informatsioon kursuse sisu kohta”.

Igal kolmapäeval kl 13-14 on õppejõul tunniajaline vastuvõtt, kuhu pääsemiseks tuleb ennast ÕISi kaudu registreerida. Õppeprobleemide ilmnemisel tuleb koheselt ÕISi kaudu õppejõu poole pöörduda, tagantjärele kursuse programmis erandeid ei tehta. Üliõpilasel on kohustus jälgida ÕISi kaudu saadetavaid teateid ning hoida oma ÕISi email töökorras.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb multiplatvormse toimetuse ülesehitust ja seal ajakirjanikule esitatavaid nõudmisi;
- on kursis enamlevinud digitaalse meedia liikidega;
- oskab sotsiaalmeedias ajakirjanduslikul eesmärgil infot koguda;
- on suuteline infot serveerimima multiplatvormse meediaorganisatsiooni erinevates väljundites (kanalites);
- tunneb tahvelarvutites esitatava ajakirjanduslikku sisu loomise võtteid.
Õppejõud
Priit Hõbemägi
Aine on eelduseks
space