Toimetamise alused (SKK6034.HT)
space
Õppeaine kood
SKK6034.HT
vana ainekood
SKK6034
Õppeaine nimetus eesti k
Toimetamise alused
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Editing
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada pädevuste kujunemist korrektuuri ja keelelise toimetamise teostamiseks.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Korrektuuri mõiste, selle ülesanded, võimalused, võtted ja piirangud. Korrektuurimärgid, nende süsteem ja grupid. Toimetamise liigid: keelelise ja sisulise toimetamise vahe. Toimetamise ehk redigeerimise astmed. Teksti analüüs ja hinnang toimetaja vaatevinklist. Toimetamise vahendid ja meetodid. Toimetaja töövõtted, keele, faktide, teksti ülesehituse ja loogika kallal. Arvude, tabelite ja tsitaatide redigeerimine. Toimetamise märgid. Sõnastike ja teatmike kasutamine redigeerimise protsessis. Töö autoriga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud esmased teoreetilised ja praktilised korrektuuri ja kirjandusliku toimetamise kogemused;
- oskab kommenteerida teksti toimetaja seisukohalt.

Õppejõud
Anna Gubergrits
space