Eriliigiliste originaaltekstide toimetamine (SKK6036.HT)
space
Õppeaine kood
SKK6036.HT
vana ainekood
SKK6036
Õppeaine nimetus eesti k
Eriliigiliste originaaltekstide toimetamine
Õppeaine nimetus inglise k
Editing of Different Genres Texts
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada pädevuste kujunemist keelelise toimetamise aluste valdkonnas ning toimetada teaduslikku teksti.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teadusliku teksti omapära ja liigid. Töö eri teatme allikatega. Keeletoimetamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Tunneb teatmematerjale ja oskab neid iseseisvalt leida, oskab kommenteerida teadusliku teksti sisu ning on omandanud esimesed toimetamise kogemused.
Õppejõud
Lekt. Anna Gubergrits, PhD
space