Ajakirjandustekstide toimetamine (SKK6037.HT)
space
Õppeaine kood
SKK6037.HT
vana ainekood
SKK6037
Õppeaine nimetus eesti k
Ajakirjandustekstide toimetamine
Õppeaine nimetus inglise k
Editing of Journalistic Texts
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada pädevuste kujunemist toimetamise põhitõdede valdkonnas ning ajakirjandusliku teksti toimetamise iseärasuste osas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Toimetamise liigid, toimetamise loogilised printsiibid, teksti tähenduslik struktuur. Toimetaja töö keele ja stiiliga, hindamise kriteeriumid, kommunikatiivsed vead ning nende parandamise moodused. Toimetamise eetilised põhimõtted.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
On omandanud ajakirjanduslike tekstide toimetamise teoreetilised teadmised ja praktilised oskused.
Õppejõud
Lekt. Vitali Belobrovtsev, MA
space