Bulgaaria keele konversatsioon (SKS6022.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6022.HT
vana ainekood
SKS6022
Õppeaine nimetus eesti k
Bulgaaria keele konversatsioon
Õppeaine nimetus inglise k
Bulgarian Language Conversation
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada põhjalikumaid teadmisi ja praktilisi oskusi bulgaaria keeles rääkimiseks ja kirjutamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Suhtlemisoskuse süvendamine. Grammatika: morfoloogia ja süntaks. Tekstide tõlkimine. Sõnavara ja stiil. Vestlused üldistel ja erialastel teemadel. Ajakirjanduse, lihtsama ilukirjanduse ja keskmise raskusega erialakirjanduse lugemine. Süstemaatiline grammatikaõpetus. Bulgaaria keele grammatiline struktuur. Verbi pöördelised vormid: tegumoed ja grammatilised ajad, kõneviisid, otsene ja kaudne kõne, käändelised vormid, nende kasutamine. Süsteemne ülevaade kaasaegse bulgaaria keele grammatilisest struktuurist praktilise keelekasutuse seisukohast lähtudes. Sõnaliigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna, määrsõna, eessõna, sidesõna.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab vabalt lugeda, rääkida ja kirjutada normatiivses bulgaaria keeles;
- saab aru ja tõlgib bulgaaria publitsistika ja ilukirjanduse tekste.
Õppejõud
Lekt. Plamen Todorov Panayotov
space