Bulgaaria keele alused (SKS6021.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6021.HT
vana ainekood
SKS6021
Õppeaine nimetus eesti k
Bulgaaria keele alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Bulgarian Language
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused bulgaaria keele aluste omandamiseks. Üliõpilased tunnevad bulgaaria keele alused: hääletus ja grammaatilise süsteemi, ortograafia ja ortoeepia, leksikaalne miinimum bulgaaria keeles suhtlemiseks (suuliselt ja kirjalikult).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Bulgaaria keel slaavi keelena. Bulgaaria keele foneetiline struktuur, ortograafia ja ortoeepia reeglid. Sõnaehituse põhiprintsiibid ning sõnaraamatute kasutamise meetmed. Leksikoloogia alused. Sõnavara omandamine kirjatekstide ning dialoogide kaudu. Väljendusoskuse arendamine. Sõnade käänamine ja pööramine. Aegade süsteem. Otsene ja kaudne kõne. Kõneviisid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kirjutada ja rääkida bulgaaria keeles grammatiliselt õigesti aktuaalsetel sotsiokultuursetel teemadel;
- omab põhiteadmisi tänapäeva normatiivse bulgaaria keele foneetikas, leksikoloogias, morfoloogias ja süntaksis;
- on omandanud keelekvalifikatsiooni A1.
Õppejõud
Lekt. Plamen Todorov Panayotov
space