Teksti lingvistiline analüüs (SKS6119.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6119.HT
vana ainekood
SKS6119
Õppeaine nimetus eesti k
Teksti lingvistiline analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Linguistic Analysis of Text
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada pädevuste kujunemist iseseisva teksti lingvistilise analüüsi teostamiseks ja kujundada oskused kaasaegsete erinevat tekstitüüpide analüüsimiseks, tutvustades üliõpilasi vastavate erinevate kaasaegsete meetoditega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teksti kaks põhiomadust: seostatus ja terviklikkus. Narratiiv ja diskursus. Teksti seostatuse grammatilised ja leksikaalsed vahendid: sõna- ja tüvekordus; sünonüümne ja asesõnaline kordus, verbivormide sarnasus (paralleelsus), sidendid, lauselaiendite samatüübilisus. Lause struktuurne paralleelsus. Keelendite valik eesmärgi täitmisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teab teksti lingvistilise analüüsi meetodeid.
Oskab kasutada omandatud teadmisi teksti analüüsimisel.
Suudab analüüsida erinevat tüüpi tekste, kasutades teksti lingvistilise analüüsi meetodeid.
Õppejõud
Inna Adamson, PhD
space