Erialane väljendusoskus vene keeles (SKS6123.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6123.HT
vana ainekood
SKS6123
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane väljendusoskus vene keeles
Õppeaine nimetus inglise k
Russian for Specific Purposes
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erialase kirjaliku oskuse süvendamine. Teadusala keele kasutamine kõnes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Täiendav õppe ja metoodiline materjal filoloogi eriala keele valdamiseks, selleks et süvendada oskusi iseseisvaks tööks teaduskirjandusega vene keeles. Õppetööl kasutatakse klassikalisi keele- ja kirjandusteadusalaseid tekste, tehakse ülesandeid tekstide alusel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Saab adekvaatselt aru teadustekstist
Määratleb ja konspekteerib teksti, refereerib, reprodutseerib
Koostab teese ja annotatsioone
Koostab teadusmonolooge ja dialooge
Õppejõud
Lektor Natalia Tšuikina (PhD)
space