20. sajandi vene kirjanduse personaalia (SKK6086.HT)
space
Õppeaine kood
SKK6086.HT
vana ainekood
SKK6086
Õppeaine nimetus eesti k
20. sajandi vene kirjanduse personaalia
Õppeaine nimetus inglise k
Personalities of 20th Century Russian Literature
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda XX saj. vene kirjanduse alal teadmised ja mõistmise oskused läbi selle perioodi tuntumate esindajate elu ja loomingu. Luua alust teatud kirjaniku teoste mõistmiseks arvestades erinevaid seisukohti (kirjaniku, aja, kirjanduskriitikute ja kaasaegsete kirjandusteadlaste omi). Toetada võimalust vene kirjanduse sügavamaks õppimiseks
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengute ja seminaride käigus käsitletakse üksikasjaliselt ühe kirjaniku loomingut, läbi mille on võimalik paremini aru saada kirjaniku loomingust ning tema kohast XX saj vene (ja tihti ka maailma) kirjanduses. Ainekursuse jaoks valitakse kõige mastaapsemaid kirjanikke. Õppetöö käigus omandavad tudengid süstemaatilisi teadmisi kirjanikest ja nende teostest, mida ei ole võimalik teha linaarse kirjandus-ajalooline ainekursuse käigus
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:

- saab aru ja oskab hinnata tuntumate vene XX saj kirjanike loomingut;
- suudab määratleda nende koha XX saj vene ja maailma kirjanduses;
- teab nende kuulumist teatud kirjandussuunda või rühmitusse;
- oskab näha kirjaniku loomingut tema aja kriitikute ja kirjanike pilguga;
- saab aru kaasaegsete kirjandusteadlaste suhtumisest temasse.
Õppejõud
Irina Belobrovtseva, PhD
space