Sissejuhatus keeleteadusesse (SKS6126.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6126.HT
vana ainekood
SKS6126
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus keeleteadusesse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Linguistic Theories
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada teadmised keelteaduse meetoodikast. Oskus analüüsida konkreetset keelelist ainest omandatud meetodite abil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse käigus käsitletakse grammatika uurimismeetodeid ja terminoloogiat. Kaasatakse erinevate keelte ainest. Fookuses on erinevate keelenähtuste põhijooned. Tutvustakse foneetilise, semantilise, morfoloogiliss, süntaktilise kategooriate käsitlemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised keeleteaduse terminoloogiast;
Oskus kasutada keeleteaduse põhimeetodeid;
Suutlikkus analüüsida ja hinnata keeleteaduse vaatepunktist erinevate keelte (pm eesti-vene jt Euroopa keelte) faktilist ainest.
Õppejõud
Natalja Netšunajeva, PhD
space