Kirjandus ja religioonilis-filosoofiline mõte (SKK6051.HT)
space
Õppeaine kood
SKK6051.HT
vana ainekood
SKK6051
Õppeaine nimetus eesti k
Kirjandus ja religioonilis-filosoofiline mõte
Õppeaine nimetus inglise k
Literature and Religious-philosophical Thought
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Religiooni ja filosoofia ideede mõju XVIII-XX saj. kirjandusele. Uurimismeetodid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Religioonilis-filosoofilised ideed klassitsismi ajastul М. Lomonossovi, G. Deržavini loomingus. Valgustusaja religioosne folisoofia N. Karamzini teostes. А.Puškin ja kristlus. Religioonilis-filosoofilised motiivid ja kujud M.Lermontovi ja N.Gogoli teostes.
Religioonilis-filosoofilised motiivid ja kujud F.Dostojevski, L.Tolstoi, N.Leskovi loomingus. A.Tšehhovi, L.Andrejevi, religioonilis-filosoofilised motiivid ja kujud. XX saj. alguse vene religioosne filosoofia ja selle peegeldus kirjanduses. Religioonilis-filosoofilised motiivid ja kujud A. Bloki, A. Remizovi, V. Ivanovi, V. Majakovski loomingus. Religioonilis-filosoofiline kontseptsioon B. Pasternaki romaanis “Doktor Zhivago”. Religioonilis-filosoofiline kontseptsioon M. Bulgakovi romaanis “Meister ja Margarita”. Religioonilis-filosoofilised ideed ja motiivid postmodernismi kirjanduses (V. Erofeev. “Moskva – Petuški”).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kirjanduslike tekstide teadmine; kirjandusliku protsessi kultuurilise ja religioonilis-filosoofilise konteksti arusaamine.
Õppejõud
Anton Küünal, PhD
space