Loominguline seminar (SKA6118.HT)
space
Õppeaine kood
SKA6118.HT
vana ainekood
SKA6118
Õppeaine nimetus eesti k
Loominguline seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Creative Seminar
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada eri õppevaldkonna üliõpilastel oskus iseseisvalt luua, Ilukirjandus ja publitsistika tekste ning seeläbi võimaluse saada professionaalne kirjanik ja parandada läbilöögivõimet tööturul, võime kodeerida infomaterjal sõnades vms märkides, et vastuvõetav auditoorium oleks võimeline selle adekvaatselt lahtikodeerida. Anda tudengitele praktilist kogemust ja pädevust hindamiseks teksti mõju auditooriumile ning prognoosida seda tulemuslikust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Süstemaatiline tekstide koostamine nii integreeritavate, mis on orienteeritud ja väike eriline publik ja laiale auditooriumi segmendile, kui ka differentseeritavate, mille eesmark jõuda eri auditooriumini. Selliste tekstide arvustamine (nii professionaalide poolt üllitatud tekstid kui ka üliõpilaste poolt ette antud teemadel koostatud tööd) lähtudes teksti arkitektoonikast ja selle domineerivatest elementidest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab iseseisvalt koostada materjale, kasutades selleks loengutes saadud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi;
- realiseerib omandatud tehnikat ja tehnoloogiat kui sootsiumi tundmaõppija ning aktiivne kodanik.
Õppejõud
Vitali Belobrovtsev, MA
space