Slaavi kirjandused (SKK6096.HT)
space
Õppeaine kood
SKK6096.HT
vana ainekood
SKK6096
Õppeaine nimetus eesti k
Slaavi kirjandused
Õppeaine nimetus inglise k
Slavonic Literatures
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda võimalusi saada teadmisi Slaavimaade kirjanduste alal tervikuna ja Poola, Tshehhi ja Bulgaaria iseäranis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vana slaavikirjanduste omapärasus ja tekkimise aeg. Keskaeg. Renessans slaavikirjandustes. Valgustuse ideed slaavikirjandustes. Romantismi kirjanduses ja filosoofias tähtsus. Realism ja XIX sajandi lõpu kirjanduse protsessi keerulisus Slaavi maadedel. XX sajandi uued suunad. Sotsialistlik periood slaavi kirjandustes. Uusim kirjastus.
Poola, Tshehhi ja Bulgaaria kirjanduste omapära ja erinevusi arengus.
Poola, Tshehhi ja Bulgaaria kirjanduse tähtsamad perioodid, ideed, suunad ja autorite looming.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab defineerida Slaavimaade kirjanduste erinevusi ja analüüsida kirjanike loomingut.
Õppejõud
Anna Gubergrits, PhD
space