Üldine tõlketeooria ja tõlkimise eriteooriad (SKA6120.HT)
space
Õppeaine kood
SKA6120.HT
vana ainekood
SKA6120
Õppeaine nimetus eesti k
Üldine tõlketeooria ja tõlkimise eriteooriad
Õppeaine nimetus inglise k
General and Special Theories of Translation
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Üldine tõlketeooria ja tõlkimise eriteooriate aluste omandamine kursuse teiste distsipliinide tundmaõppimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tõlketeooria ajalugu ja tänapäev. Erinevad koolkonnad, suundumused. Tõlkimise olemus ja protsess. Tähendus, mõte, diskursus. Semantika, pragmaatika, tekstilingvistika. Tõlkestrateegiad. Tõlkimisega seotud sotsiaalsed, kultuurilised ja psühholoogilised tegurid. Ekvivalentsus sõna, fraasi, lause ja teksti tasandil, tähendusnihked. Kultuuriline, funktsionaalne, kirjeldav vaste. Lähte- ja sihtkeel. Veaanalüüs ja tõlke hindamine. Toimetamine. Teoreetilised algteadmised tõlkeprobleemide praktiliseks lahendamiseks ja tõlke analüüsiks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Terminoloogia, tõlkimise aluste ning oskuste omandamine, oskus neid praktikas kasutada.
Õppejõud
Boriss Baljasnõi, Ph.D
space