Reklaamtekstide tõlkimine (SKA6124.HT)
space
Õppeaine kood
SKA6124.HT
vana ainekood
SKA6124
Õppeaine nimetus eesti k
Reklaamtekstide tõlkimine
Õppeaine nimetus inglise k
Translation of Advertisments
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kaasaegse maailma üks põhiilminguid on reklaam: tudengid oskavad hinnata reklaami sisu, selle iseärasusi ning oskavad nende najal eristada rahvuslikke, mitterahvuslikke, ning interrahvuslikke elemente ja oskavad tõlkida eestikeelsed reklaamitekste vene keelde, lähtudes ülevaltoodud aspektidest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Globaalne maailm ning reklaami maailmastumine on need tugisambad mille najal seisab reklaami suurem segment. Tudengid saavad teada, kuidas internatsionaalne või rahvuslik reklaamtekst sobitada oma kultuuriruumi, missugused tõlketeooria ja praktika teadmised peaks kasutama, et leida õige võti reklaamiteksti tõlkimiseks, et väljund oleks kasulik kogu triumviraadile – tellijale, teostajale ning tarbijale.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab defineerida reklaamtekstide iseärasusi, saab aru, kuidas neid transformeerida arusaadavaks teise rahvuse auditooriumile, lähtudes selle kultuurist, keelest ja identiteedist.

Õppejõud
Vitali Belobrovtsev, MA
space