Poola keele konversatsioon (SKS6026.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6026.HT
vana ainekood
SKS6026
Õppeaine nimetus eesti k
Poola keele konversatsioon
Õppeaine nimetus inglise k
Polish Language Conversation
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused poola keele grammatika õppimiseks konversatsiooni vaatevinklist. Omandada oskusi iseseisvalt teksti tõlkimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Suhtlemisoskuse süvendamine. Tekstide tõlkimine. Sõnavara ja stiil. Vestlused üldistel ja erialastel teemadel. Ajakirjanduse, lihtsama ilukirjanduse ja keskmise raskusega erialakirjanduse lugemine. Süstemaatiline grammatikaõpetus. Süsteemne ülevaade kaasaegse poola keele grammatilisest struktuurist praktilise keelekasutuse seisukohast lähtudes.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud poola keeles rääkimise ja poola keelest tõlkimise praktilised oskused.
Õppejõud
Lekt. Natalia Sindetskaja, PhD
space