Poola keele alused (SKS6025.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6025.HT
vana ainekood
SKS6025
Õppeaine nimetus eesti k
Poola keele alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Polish Language
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada poola keele hääldus- ja alusteadmised grammatikast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Poola keel slaavi keelena. Poola keele foneetiline struktuur, ortograafia ja ortoeepia reeglid. Sõnaehituse põhiprintsiibid ning sõnaraamatute kasutamise meetmed. Leksikoloogia alused. Sõnavara omandamine kirjatekstide ning dialoogide kaudu. Väljendusoskuse arendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb poola keele tähestikku ja oskab lugeda;
- on omandanud poola keele hääldusoskuse;
- mõistab poola keele grammatika aluseid.
Õppejõud
Lekt. Natalia Sindetskaja, PhD
space