Vene keele funktsionaalne morfoloogia ja sõnatuletus (SKS6118.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6118.HT
vana ainekood
SKS6118
Õppeaine nimetus eesti k
Vene keele funktsionaalne morfoloogia ja sõnatuletus
Õppeaine nimetus inglise k
Functional Morphology and Word-Derivation of Russian
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused iseseisva morfoloogilise analüüsi teostamiseks kaasaegsete uurimismeetodite abil. Toetada pädevuste kujunemist vene keele funktsionaalse grammatika põhimõtetest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vene keele funktsionaalse grammatika põhimõisted. Sõnavormi struktuur. Sõna liigid ja nende eripärad. Grammatilise kategooria mõiste. Kääne, tempus, aspekt, kõneviis, tegumood. Loengutel leiavad käsitlust teoreetilised küsimused ning seminaridel käsitletakse konkreetset keelelist ainest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab juhtivaid ideid tänapäeva vene keele morfoloogisisest kirjeldamisest;
- orienteerub vastava valdkonna õppe- ja teaduskirjanduses ning teab selle temaatikaga seotuid klassikalisi teadustöid;
- oskab analüüsida keelelist ainest morfoloogias ja sõnatusetuses kasutatavate meetodite abil.
Õppejõud
Inna Adamson, PhD; Natalja Netšunajeva, PhD
space