Ajakirjandustekstide tõlkimine ja toimetamine (SKA6108.HT)
space
Õppeaine kood
SKA6108.HT
vana ainekood
SKA6108
Õppeaine nimetus eesti k
Ajakirjandustekstide tõlkimine ja toimetamine
Õppeaine nimetus inglise k
Translating and Editing of Journalistic Texts
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Soodustada toimetamise põhitõdede ning ajakirjandusliku teksti toimetamise ja selle tõlkimise iseärasustest arusaamist. Luua võimalused kolleegide ning kirjasaatjate tekstide toimetamise kogemuse omandamiseks. Arendada ajakirjandustekstide praktilist tõlkimise ja toimetamise oskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ajakirjandusliku teksti olemus ja eripära. Toimetamise liigid, toimetamise loogilised printsiibid, teksti tähenduslik struktuur. Toimetaja töö keele ja stiiliga, hindamise kriteeriumid, kommunikatiivsed vead ning nende parandamise moodused. Toimetamise eetilised põhimõtted. Tõlke toimetamise teoreetilises osas pööratakse tähelepanu nii tõlgitud teksti toimetamisele kui ka tõlkeprotsessile endale. Tõlke toimetamise üldised seisukohad, originaal- ja tõlketeksti analüüs, ajakirjandusteksti tõlke ja toimetuse eripärad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teoreetilised teadmsied aines, oskab neid praktikas rakendada. Suudab tõlkida ja toimetada erižanrilisi ajakirjandustekste, oskab toimetada tõlgitud ajakirjandustekste.
Õppejõud
Boris Baljasnõi, PhD; Vitali Belobrovtsev, MA
space