Rahvaluule ja mütoloogia (SKK6080.HT)
space
Õppeaine kood
SKK6080.HT
vana ainekood
SKK6080
Õppeaine nimetus eesti k
Rahvaluule ja mütoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Folklore and Mythology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade mütoloogiast ja rahvaluulest kultuuriliste nähtustena. Samas ka näidata rituaali, müüti ja rahvaluule geneetilist seost. Kursus võimaldab ka tutvumist rahvaluule põhiliste liikidega, rahvaluulese teksti spetsiifilisusega, mütoloogia, rahvaluule ja kirjanduse seosega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Rahvaluule kui kultuuriilming. Rahvaluule ja etnograafia. Vene rahvaluule kogumine ja uurimine. Rahvaluule eripära. Vene rahvaluule zanrisüsteem. Tavad ja tavandisüsteemid. Zhanrite poeetika. Rahvateater ja draama. Laste- ja linnafolkloor. Folklooritekstide ajaloolisus. Slaavi mütoloogia moiste, vanade slaavlaste kultuur ja ajalugu. Mütoloogiline teadvus, süsteemid ja tekstid. Vanade slaavlaste mütoloogiliste kujutluste rekonstrueerimise probleemid. Mütoloogia ja kristlus. Mütoloogia erinevate kirjanike loomingus (XIX ja XX saj. kirjanikud). Rahvaluule ja kirjanduse vastastikused mõjutused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Mütoloogiliste ja rahvaluuleliste tekstide teadmine, mütoloogilise (rahvaluulelise) maailmamõistmise viiside ja selle spetsiifika arusaamine, müüdi ja rahvaluule rolli arusaamine kultuuri ja kirjanduse arengu protsessis.
Õppejõud
Sergei Dotsenko, PhD
space