Sotsiaalteadused
space
Õppekava kood
KKSB.YK
Õppekava kuraator
Dimitri Mironov
HTMi õppekava kood
81758
versiooni kood
KKSB/11_2.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Sotsiaalteadused
Õppekava nimetus i.k.
Social Sciences
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Sotsiaal- ja käitumisteadused, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua eeldused laiapõhjaliste teadmiste ja nende rakendamiseks vajalike oskuste kujunemiseks tänapäeva sotsiaalteadustes; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud laiaulatuslikud sotsiaalteaduste alased teadmised ja oskused vastavalt õppekava raames tehtud valikutele (sotsiaaltöö, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
39.0
Erialaained
45.0
Vabaained
90.0
Lõpueksam
6.0
Lõputöö
6.0
Kokku
186.0
space
space
space
space